Dubbelstok met beenafzet

De dubbelstok met beenafzet wordt gebruikt als het te zwaar wordt om te dubbelstokken en het nog te snel gaat om te diagonalen. In de wedstrijdsport is deze techniek bijna verdwenen. Daar wordt bijna overal de dubbelstok toegepast, alleen als het heel steil is wordt er gediagonaald. Deze ”tussenstap” is overbodig geworden. Voor de recreant is het juist nog een fijne techniek, die echter door de specifieke timing niet makkelijk te leren is.

Volgende:
Dubbelstok >>